Biotonne ’ye plastik atma.

*Gübreleşebilen plastik torbalar da organik atık kutusuna atılmamalıdır.
Alte Dame mit erhobenem Zeigefinger

Biotonne ’ye plastik atma.

Neden organik atık kutusuna plastik ve „biyoplastik“ atılmamalı

Plastik torbalar çoğunlukla -kabaca- petrolden oluşur ve ayrıştırılmaları yaklaşık 20 yıl sürer. Ancak ayrıştırılmış demek, biyolojik olarak tasfiye olmuş anlamına gelmez. Geriye besin zincirine, yeraltı sularına ve okyanuslara ulaşarak ekosisteme zarar veren mikroplastik biçimindeki plastik torbalar kalır. „Gübreleşebilen plastik torbalar“ da ayrıştırılmış ancak tesislerimizdeki üretim sürecinde biyolojik olarak tamamen tasfiye olmamış bir miktar „petrol“ içerebilir. Bu torbaların ayrışma süresi, üretim sürelerinin çok üzerindedir. Tesislerimizdeki fermantasyon aşamalarında bu torbalar „eriyip yok olur“ ve doğal gübre içinde ayırt edilmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Daha fazla biyoenerji için temiz ve doğal gübreli topraklara, işler durumda tesislere sahip olmak istiyoruz.